Suomen vanhempainliitto

Toimiva viestintä

Toimiva viestintä on keskeinen osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Yhteistyö sujuu, kun aktiivinen ja hyvin suunniteltu viestintä on luonteva osa koulun toimintakulttuuria ja arkea. Viestinnän merkitys korostuu nivelvaiheissa ja erityistilanteissa, kun lapsen arkiympäristöön tai verkostoon tulee muutoksia.

Kodin ja koulun yhteistyötä haittaavat tekijät liittyvät usein juuri puutteelliseen viestintään. Tieto kodin ja koulun välillä ei kulje, viestintä on yksisuuntaista tai yhteinen kieli puuttuu. 

Kodin ja koulun välisessä viestinnässä on tärkeä muistaa, että olemme lapsen ja nuoren asialla.

Toimiva viestintä on:

 • huolellisesti suunniteltua
 • oikea-aikaista
 • vuorovaikutteista
 • tasa-arvoista
 • helposti saavutettavaa
 • tavoitteellista

Kodin ja koulun välisen viestinnän yleiset periaatteet on hyvä laatia osaksi kunnallista opetussuunnitelmaa. Viestinnän pelisäännöistä ja käytännöistä kannattaa sopia koulu- ja luokkakohtaisesti yhdessä vanhempien kanssa.

Viestinnän onnistumista vahvistavat:

 • koulun ja kunnan tuki
 • kodin ja koulun yhteisesti laaditut viestinnän pelisäännöt
 • monikanavaisuus
 • aktiivisuus
 • positiivinen asenne
 • säännöllinen arviointi ja kehitystyö
Katso myös: Hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiä

Somasti somessa

Koulumaailman termit tutuiksi:

Koulukielen sanasto

Opettajan opas kodin ja koulun väliseen sähköiseen viestintään:

Viesti Wilmalla viisaasti

Pohdittavaa:

Miksi viestimme? Kenen tehtävä on ylläpitää laadukasta vuorovaikutusta? Miten kodin ja koulun välinen viestintä parhaiten tukee lapsen kouluhyvinvointia ja oppimista? Mikä estää meitä viestimästä sujuvasti? Keskustelemmeko kodin ja koulun välillä riittävästi keskinäisestä viestinnästä ja siihen liittyvistä pelisäännöistä?

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,