Suomen vanhempainliitto

Eväitä vanhempaintapaamiseen

Opettajan ja yksittäisen oppilaan vanhempien tapaamiset ovat keskeinen osa kodin ja koulun yhteistyötä. Tapaamisia kutsutaan esimerkiksi vanhempaintapaamisiksi, vanhempainvarteiksi, arviointikeskusteluiksi tai kehityskeskusteluiksi. 

Vanhemmille on tärkeää saada jakaa ajatuksia ja keskustella omasta lapsesta ja lapsen koulunkäynnistä. Vanhemmat tulevat yleensä mielellään vanhempaintapaamisiin. Vanhempaintapaamiset ovat tärkeitä kaikille vanhemmille - myös niille, joiden lasten koulunkäynti sujuu ongelmitta.

Vanhempaintapaamisen ensisijaisena tavoitteena on tukea oppilaan kasvua, oppimista ja koulunkäyntiä. Siksi myös oppilaan mukanaolo tapaamisessa on useimmiten perusteltua ja kannatettavaa.

Kouluilla on erilaisia käytäntöjä vanhempaintapaamisten järjestämisestä. Tietoa niistä löytyy paikallisesta opetussuunnitelmasta ja koulun vuosisuunnitelmasta.   

Vuorovaikutustaidot

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,