Suomen vanhempainliitto

Hankkeiden tuottamaa materiaalia

Ryhmäyttävä vanhempainiltamalli

Suomen Vanhempainliitossa kehitetty toiminnallinen ja vuorovaikutuksellinen  vanhempainiltamalli tutustuttaa vanhemmat toisiinsa, vahvistaa luokan yhteishenkeä ja kannustaa vanhempia toimimaan yhdessä. 

Luokan vanhempaintiimi

Suomen Vanhempainliitossa tehty luokan vanhempaintiimi-opas antaa ideoita luokassa tehtävään kodin ja koulun yhteistyöhön ja vanhempaintoimintaan. 

Yhteistyö erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhempien kanssa

Suomen Vanhempainliiton EPeLi -hanke on valtakunnallinen, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta edistävä hanke, jossa huomioidaan myös ne vanhemmat, joilla on itsellään tuen tarvetta. Hankkeessa on kehitetty jo paljon hyviä käytäntöjä lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistamiseen. 

Toimintaa, vuoropuhelua, vertaistukea - kodin ja koulun yhteistyön uudet muodot

Helsingin koulujen toteuttamassa Vanhemmuuden tuki -hankkeessa etsittiin uusia tapoja tehdä kodin ja koulun yhteistyötä. Hankkeen saavutukset koottiin opettajan oppaaksi

Reissuvihkosta dialogiin -  ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön

Vantaan, Nurmijärven ja Suomen Vanhempainliiton Reissuvihkosta dialogiin -hankkeen tuotoksena syntynyt kirja tarjoaa moninaisia ideoita kodin ja koulun yhteistyön kehittämiseen.

Keinu-menetelmä

Suomen Vanhempainliitossa ja Kehitysvammaliitossa kehitetty menetelmä lasten kouluun liittyvien kokemusten ja tunteiden käsittelyyn sekä kodin ja koulun yhteistyön lujittamiseen. 

Siirtymä sujumaan alakoulusta yläkouluun-työkirja

Suomen Vanhempainliiton ja Kehitysvammaliiton yhteistyönä kehitetty työkirja tarjoaa vinkkejä vanhempainiltojen vetämiseen. Teemoina ovat yläkouluun siirtyminen, murrosikäisen elinpiiri ja oppiminen. 

 


 

Yhteistyön toimintamallit koulupolun siirtymävaiheisiin

Espoossa on kehitetty kodin ja koulun yhteistyön käsikirjat koulunaloitusvaiheeseen ja alakoulusta yläkouluun siirtymävaiheeseen

Päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun

Alakoulusta yläkouluun

Lisää ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön löytyy Edutopian verkkosivuilta.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,